L I S T O P A D  

Mateřská škola je za zvýšených hygienických opatření v provozu bez omezení od 6:30 do 16:00 hodin!
 Vzdělávání probíhá dle školního vzdělávacího programu v týdenních tématech:

  *  Tančící listí

  * 
Modlivý důl

             * Prodavač děštníků

    
              *Popelčnina mozaika


 Každé téma je naplňováno prostřednictvím činností z oblasti poznávání, pohybové, jazykové, estetické, pracovní, logicko-matematické.Jedno dopoledne bude zařazena polytechnické dílna. Vzdělávání probíhá převážně venku.

Ostatní aktivity se nekonají.

____________________________________________________________________________________________________
 

  Důležitá telefonní čísla:   MŠ  722 146 333           ŠJ  731 576 787