Škola dnes navazuje na dlouholetou tradici základního vzdělávání dětí z rozlehlého Kunvaldu i okolí.
Mateřská škola je součástí Masarykovy školy. Nachází se v prvním patře společně s ředitelnou školy.

Má dvě třídy, které jsou naplňovány do celkového počtu 40 žáků. Provoz je zahájen 6:30 hodin a končí v 16:00 hodin. ŠVP mateřské školy vychází z podhorské polohy a historické významnosti obce, usiluje o dostatečné kulturní a sportovní vyžití.

Mateřská škola je obklopena krásnou přírodou Orlických hor s rozmanitým terénem, což jí umožňuje každodenní poznávání fauny i flóry ve všech ročních dobách.

Okolní příroda nabízí dostatek podnětů pro estetické vnímání, prožívání, vyjadřování, chrání před každodenním stresem, vychovává k péči o životní prostředí. Na upevňování zdraví se škola podílí každoročním lyžováním, nezapomíná ani na ostatní sezónní činnosti, otužování a dodržování zásad zdravého životního stylu.

Úplata za mateřskou školu činí  200,- Kč/měsíc.

06.30 - 07.30 hry ve třídě
07.30 - 08.30 vzdělávání dle tématických celků
08.30 - 09.00 svačina dopolední
09.00 - 09.30 vzdělávání dle tématických celků
09.30 - 11.30 pobyt venku
11.30 - 12.00 oběd
12.00 - 14.15 odpočinek, četba (nerušit)
14.15 - 15.00 sportovní aktivity, hry ve třídě
15.00 - 15.30 odpolední svačina
15.30 - 16.00 hry ve třídě