Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uzavření  základních škol se týká i provozu školní družiny.