V pátek 26. 6. 2020 školní družina nebude v provozu.

Provoz školní družiny od 25. 5. 2020

Školní družina bude od pondělí 25. 5. v provozu formou odpoledních skupin.
Každá skupina bude fungovat ve své třídě, a to po obědě do 16.00h. Ranní družina není.
Vycházky do přírody budeme konat každý den od 14.00 do 15.00h.
Po celou dobu budou žáci dodržovat hygienická pravidla shodná s pravidly pro dopolední skupiny.
Žáci první den přinesou lísteček s informacemi o odchodu.

 

O hlavních prázdninách školní družina nebude v provozu.