Od 15. 6. bude opět možné platit stravné v hotovosti u paní hospodářky.Od 25. 5. 2020 bude školní jídelna v provozu pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance školy, kteří budou v této době přítomni ve škole.

  • Je nařízen přísný zákaz vstupu cizích osob (i zákonných zástupců dětí a žáků) do školní jídelny, ostatní se řídí pokyny ředitele školy.
  • Jídlo se smí konzumovat pouze ve školní jídelně nebo v jídelně mateřské školy.
  • Jídlo nebude možno vydávat ve školní jídelně do jídlonosičů - neodhlášené jídlo (den předem) proto propadá.
  • Odhlašování stravného lze pouze telefonicky 731 576 787, 736 404 815 nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., den předem od 6:30 do 17:00 hodin, stravu na pondělí od 17:00 do 20:00 hodin.
  • Způsob placení - doporučujeme platit bezhotovostně. Částku za stravné květen, červen vám paní hospodářka nahlásí do 15. 6. 2020. Pro zákonné zástupce, kteří platí inkasem, se platba za stravné nemění. Bude provedeno běžným způsobem.
  • Žáci ZŠ se řídí pokyny pedagogického pracovníka vykonávajícího dozor, školním řádem, vnitřním řádem ŠJ a ŠD a vydanými pokyny.


V budově Masarykovy školy máme školní jídelnu vyhlášenou dobrou, téměř domácí kuchyní.

Pracují zde 3 kuchařky. Tento tříčlenný tým zajišťuje stravování dětí mateřské školy, žáků základní školy a zaměstnanců školy; denně navaří asi 140 obědů.

Vaří chutná a zdravá, nutričně vyvážená a hygienou doporučovaná jídla.

Děti MŠ platí za svačinky 9 Kč a oběd 20 Kč.

Žáci ZŠ platí za oběd 1. až 4. ročník 25 Kč a žáci 5. až 9. ročníku 28 Kč.

Zaměstnanci školy 28 Kč.

Obědy do jídlonosičů vydáváme od 11 do 11:30 hodin.

Odhlašování stravného provádějte osobně u zaměstnankyň školní jídelny nebo telefonicky na tel. č. 465619170, 731576787. Další informace naleznete zde.


Pro žáky ZŠ první školní den není stravování zajištěno, poslední školní den jsou obědy vydávány v cca 9.30 hodin. 
Pro děti MŠ je stravování v tyto dny zajištěno.