PROSINEC

VÁNOČNÍ SOUTĚŽENÍ A DISKOHRÁTKY

Ve čtvrtek 19.12. neměl již nikdo z nás náladu sedět v lavici a dávat pozor, co nám říkán paní učitelka nebo pan učitel. Proto nás potěšilo, že jsme po velké přestávce mohli odejít do sokolovny, kde pro nás měli deváťáci připravené soutěže zakončené vánočním kvízem.

Po obědě jsme pokračovali s programem v sokolovně, tentokrát to byla vánoční diskotéka s dalšími veselými soutěžemi.
Děkujeme deváťákům a některým osmákům za čas, který přípravě vánočního programu pro celou školu věnovali. Povedlo se vám to.

PRIMÁRNÍ PREVENCE V KUNVALDSKÉ ŠKOLE

Rádi bychom Vás informovali o tom, jak naše škola řeší možné problémy současné mládeže a co děláme pro předcházení negativním jevům.
Primární prevenci vnímá naše škola jako jeden z nástrojů, jak pozitivně působit na zdravý vývoj a výchovu našich dětí.

Již druhý školní rok spolupracujeme s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež OD5K10 z Rychnova nad Kněžnou.
V loňském roce proběhly besedy na 2. stupni na téma alkohol a kouření, prevence šikany a drogy.
V letošním  školním roce  se zatím uskutečnily besedy na téma prevence šikany, které se zúčastnili  žáci 4. až 6. r., drogy – pro žáky 7. a 8. r. a bezpečný sex pro žáky 9.r.
Spolupráci s tímto zařízením bychom rádi rozšířili směrem k zákonným zástupcům, popřípadě i k dalším, kteří se o tuto problematiku zajímají.

8. ledna 2020  v 15.30 hod. proběhne na naší škole přednáška  na téma "Jak zabránit šikaně mého dítěte". Všichni, kdo máte zájem se dozvědět zajímavé informace od Mgr. Martina Vlasáka, jste srdečně zváni.

Za  Masarykovu  základní školu Mgr. Václava Sklenářová, metodik prevence